Februar 2024 - STATISTIKA PROGRAMA VH GORENJSKE ZA LETO 2023

V program Varna hiša Gorenjske je bilo v letu 2023 vključenih 44 uporabnikov, od tega 17 žensk in 27 otrok. Najmlajša uporabnica je bila stara 23 let, najstarejša 50 let. Povprečna dolžina bivanja uporabnic v letu 2023 je bila 85 dni. Najdaljši čas bivanja je bil 320 dni najkrajši čas bivanja pa 1 dan. V varni hiši lahko uporabnice bivajo največ leto dni, izjemoma se bivanje kratkotrajno podaljša. 

94% žensk se je v varno hišo zateklo zaradi nasilja s strani moža ali partnerja, ostale pa zaradi nasilnih nekdanjih partnerjev, staršev oz. že odraslih otrok ali staršev. Vzpodbudno je, da je kar 31% uporabnic prepoznalo nasilje v partnerskem odnosu in so se umaknile v prvih petih letih trajanja. Ostale so ostajale v odnosu dlje. 12% uporabnic je bilo deležno nasilja več kot 20 let.

Večina uporabnic je doživljala več vrst nasilja hkrati. Več je bilo psihičnega in ekonomskega nasilja, ki se manj očitno kaže navzven in ga marsikatera žrtev, tudi sama dolgo ne prepozna kot nasilje. Manj uporabnic je doživljalo spolno nasilje. 87% izvajalcev nasilja še nikoli ni bilo kaznovanih za svoje dejanje. Tri četrtine izvajalcev nasilja je odraščalo v družini, kjer je bilo prisotno nasilje. V primarni družini uporabnic je bilo nasilje prisotno v 69 %. 

Nekaj več kot polovica uporabnic, ki je zaključila program, je izstopila iz kroga nasilja in s pomočjo strokovnih delavk in lastne odločitve zaživela drugačno, bolj kvalitetno življenje. Stopile so na samostojno pot, v življenje brez nasilja. V lanskem letu, se je nazaj k izvajalcu nasilja vrnilo 5 uporabnic, ki so bile vključene v naš program.

***

Program Varna hiša Gorenjske, je je namenjen ženskam in otrokom žrtvam nasilja. V okviru programa jim nudimo možnost umika pred nasiljem v varen prostor, podporo pri ozaveščanju o osebni situaciji, zaščito in podporo pri zavestnem spreminjanju lastnega življenja, razvijanju veščin za življenje in jim nudimo podporo po odhodu iz programa. Obveščamo strokovno in laično javnost o ničelni toleranci do nasilja.

Če se odločite oditi iz nasilnega odnosa, nas pokličite na številko 051 200 083.