Februar 2024 - STATISTIKA PROGRAMA CIS ZA LETO 2023

V letu 2023 je bilo v program CIS - Center za informiranje in svetovanje za žrtve nasilja na Gorenjskem, vključenih 124 uporabnikov. Od tega je bilo obravnavanih 96 odraslih in 28 otrok in mladostnikov žrtev nasilja. Program CIS je namenjen vsem, ne glede na starost in spol. Večinoma se po pomoč obrnejo ženske, ki doživljajo nasilje, se pa v program vsako leto vključujejo tudi moški z izkušnjo nasilja. V letu 2023 se je v program CIS vključilo 80% žensk in 20% moških, kar je 1% več moških kot v lanskem letu. Povprečna starost uporabnikov, ki so se vključevali v program je bila 38,5 let pri ženskah in 18 let pri moških.

Od vključenih 124 uporabnikov v letu 2023 je večina uporabnikov prihajala iz območja spodnje Gorenjske. V program so se vključevali tudi uporabniki iz drugih delov Slovenije, teh je bilo v letu 2023 8%. Največ uporabnikov izve za naš program na Centru za socialno delo, v drugih programih Društva VHG, od uporabnikov, ki so bili v preteklosti vključeni v program in preko spletnih medijev (spletna stran društva, FB, IG).  

Še vedno (odvisno od potreb) izvajamo delo na terenu. Ljudska univerza Jesenice nam odstopi prostore, kjer izvajamo individualna srečanja z uporabniki.

V letu 2023 smo začeli izvajati skupino za samopomoč za ženske žrtve nasilja. Skupina se srečuje enkrat mesečno in je zelo dobro sprejeta med ženskami. V letu 2024 želimo s srečanji nadaljevati in vključiti vanjo nove uporabnice.

Večina uporabnikov, ki se obrne po pomoč v program CIS, se ob strokovni podpori in pomoči zmore odmakniti iz nasilnega odnosa, izstopiti iz vloge žrtve ter se okrepiti in samostojno zaživeti v miru, brez nasilja.

***

Program CIS-a je namenjena polnoletnim uporabnicam/kom, s soglasjem staršev se lahko nudi pomoč tudi mladoletnim osebam, ki doživljajo različne vrste nasilja in/ali imajo izkušnjo nasilja. Uporabnikom nudimo informacijske, razbremenilne, psihosocialne in svetovalne razgovore, informiramo jih o možnih oblikah pomoči ter po potrebi o možnih namestitvenih programih, v katere se lahko vključijo. Uporabnikom nudimo tudi spremstvo do različnih ustanov, strokovnjakov in po potrebi izvajamo tudi zagovorništvo.

Nudimo informiranje, svetovanje tudi po telefonu in po e-medijih (forum).