Osebna izkaznica

Polni naziv:
Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja, Varna hiša Gorenjske

Skrajšani naziv: Društvo za pomoč VHG

Naslov: Slovenski trg 1, p.p. 575, 4000 Kranj
Telefon: 051-200-083

Spletna stran: www.varnahisagorenjske.si 
E-naslov: vh.gorenjska@siol.net

Davčna številka: 44166214
Matična številka: 1691139

Transakcijski račun odprt pri: SKB d.d. v Kranju
Št. transakcijskega računa: 03138-1000354485

Pravnoorganizacijska oblika: društvo
Društvo zastopa: predsednica
Šifra dejavnosti: 88.991 dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij