Maj 2018: Po prvem letu v novih prostorih MDG v Kranju zadovoljne uporabnice in zaposlene

Te dni mineva leto dni, odkar je Materinski dom Gorenjske uradno prevzel v najem hišo v lasti Fundacije Vincenca Drakslerja ter tako svoje delovanje po šestih letih z Jesenic preselil v Kranj. Program materinskega doma je namenjen materam z otroki, nosečnicam ali ženskam, ki so se znašle v socialni stiski, in nimajo možnosti bivati drugje. V Materinskem domu Gorenjske jim zaposleni nudimo strokovno pomoč pri aktivnem reševanju trenutnih razmer, v katerem so se znašle ženske. Od leta 2010 smo v Materinskem domu Gorenjske nudili možnost namestitve 170 uporabnikom – 72 ženskam in 98 otrokom. V Kranju smo v letu dni sprejeli 10 žensk in 12 otrok. Vsi skupaj smo se dobro vključili v novo okolje.

Uspešno se povezujemo ter sodelujemo tudi z drugimi strokovnimi službami, ustanovami in s posamezniki v lokalni skupnosti. Otroci so vključeni v bližnje vrtce in šole. Ob prvi obletnici delovanja Materinskega doma v Kranju se prisrčno zahvaljujemo vsem, ki nas podpirate pri našem delu, saj skupaj lahko storimo več za vse tiste uporabnike, ki jih zaradi trenutne stiske skrbi jutrišnji dan.