April 2023 - STATISTIKA PROGRAMA VHG ZA LETO 2022

V program Varna hiša Gorenjske je bilo v letu 2022 vključenih 48 uporabnikov, od tega 22 žensk in 26 otrok. Najmlajša uporabnica je bila stara 28 let, najstarejša pa 58 let. Povprečna dolžina bivanja uporabnic v letu 2022 je bila 128 dni. Najdaljši čas bivanja je bil 384 dni (nadaljevanje bivanja iz prejšnjega leta), najkrajši čas bivanja pa 1 dan. V varni hiši lahko uporabnice bivajo največ leto dni, izjemoma se bivanje kratkotrajno podaljša. 

81% žensk se je v varno hišo zateklo zaradi nasilja s strani moža ali partnerja, ostale pa zaradi nasilnih nekdanjih partnerjev, staršev oz. že odraslih otrok ali staršev. Vzpodbudno je, da je kar 31% uporabnic prepoznalo nasilje v partnerskem odnosu in so se umaknile v prvih petih letih trajanja. Ostale so ostajale v odnosu dlje. 24% uporabnic je bilo deležno nasilja več kot 20 let. Največ uporabnic je pomoč zaradi nasilja iskalo na CSD.

Tudi v letu 2022 so žrtve nasilja imele v povprečju višjo izobrazbo od povzročiteljev nasilja.

Večina uporabnic je doživljala več vrst nasilja hkrati. Več je bilo psihičnega nasilja, ki se manj očitno kaže navzven in ga marsikatera žrtev, tudi sama dolgo ne prepozna kot nasilje. Sorazmerno veliko je bilo tudi ekonomskega nasilja. Manj uporabnic je doživljalo spolno nasilje. 75% izvajalcev nasilja še nikoli ni bilo kaznovanih za svoje dejanje. Tri četrtine izvajalcev nasilja je odraščalo v družini, kjer je bilo prisotno nasilje. V primarni družini uporabnic je bilo nasilje prisotno v 50 %. 

Spodbuden je podatek, da je kar 95% uporabnic izstopilo iz kroga nasilja in s pomočjo strokovnih delavk in lastne odločitve. Stopile so na samostojno pot, v življenje brez nasilja.  V lanskem letu, se je nazaj k izvajalcu nasilja vrnilo 5% uporabnic našega programa.