April 2018: Ozaveščanje albanskih žensk na Gorenjskem o družinskem nasilju

V dnevnih prostorih Društva UP Hiši sreče na Jesenicah je sredi aprila potekala delavnica, ki je bila namenjena ozaveščanju albanskih žensk na Gorenjskem o programih pomoči za preprečevanje nasilja v družini. Udeležence smo seznanili z delovanjem naših namestitvenih in preventivnih programov društva (varna hiša, materinski dom, CIS – Center za informiranje in svetovanje za žrtve nasilja).

Prvi del srečanja je bil namenjen predstavitvi in informiranju, v drugem delu srečanja pa smo se pogovarjali ter odgovarjali na vprašanja udeležencev. Predstavili smo tudi vsakdanje primere žensk, ki so se srečale z družinskim nasiljem.