»VARNO OTROŠTVO – POT V ZDRAVO ODRASLOST«

Kaj otroci potrebujejo za zdrav razvoj in kakšne so posledice doživljanja nasilja v družini za otroka, njegov razvoj, kako se posledice nasilja odražajo v odrasli dobi?
CSD Škofja Loka v okviru regijske koordinacije za obravnavo nasilja v družini in Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske sta dne 5.5.2016 organizirala strokovni posvet o posledicah, ki jih nasilje v družini pušča otrokom, tako v času njihovega odraščanja, kot v odraslosti. Namen posveta je okrepiti znanje in zavest vseh nas, ki se pri svojem delu srečujemo z otroki, da smo pozorni na njihovo življenjsko situacijo in jim nudimo primerno pomoč in podporo. Vsi otroci imajo pravico do varnega otroštva. To je tudi največje zagotovilo, da bodo v odraslosti kos različnim vlogam in bodo ustvarjali osrečujoče odnose.